A könyvek listája szerzők szerint

Szerző nélkül

Actio Catholica

Ádám György

Ágoston, Szent

Áldásy Antal

Aldrich, Bess Streeter

Alfonz, Liguori Szent

Alszeghy Zsolt

Altaner, Bertold

Ambrus, Szent

Andor József

Anna Katalin, Emmerich, Boldog

Artner Edgár

Babura László

Balanyi György

Balassi Bálint

Bálint Sándor

Balla Borisz

Balogh Albin

Balogh József

Bán Aladár

Bánhegyi Jób

Bánk József

Barát Oros

Barna Leander

Báthory Nándorné

Becker Vendel

Belon Gellért

Bendefy László

Bernanos, Georges

Bernhard Zsigmond

Betz Frigyes

Beugny D'Hagerne, G. de

Bilkei Ferenc

Birkás Géza

Blaskó Mária

Bognár Cecil

Bolberitz Pál

Bölcskey Ödön

Bőle Kornél

Bonaventura, Szent

Bordeaux, Henry

Bougaud, Emil

Brackel, Ferdinande

Brandenstein Béla

Buol, Marie

Büttner Júlia

Cantu, Caesar

Castelnuovo, Enrico

Cathrein, Victor

Champol, F.

Chenu, Marie-Dominique

Chesterton, Gilbert Keith

Cirill, Jeruzsálemi Szent

Clauser Mihály

Coloma, Luis

Corrigan, Felicitas

Coudenhove, Ida Friederike

Craven, Ágostné

Csanád Béla

Csapodi Istvánné

Cserháti József

Csernoch János

Csögl János

Cyprián

Dabóci Mária

Danielik János

Dávid Antal

Deák Anasztáz

Deeken, Alfons

Dénes Gizella

Dickens, Charles

Dienes Valéria

Diès, Auguste

Diós István

Divald Kornél

Dombi Márk

Domokos Pál Péter

Dörnyei István

Dudek János

Dunarich Károly

Duval, Lucien Aimé

Eareckson, Joni

Eckhardt Sándor

Éhik Gyula

Elisabeth Heck

Előd István

Erdey Ferenc

Erdő Péter

Erdősi Károly

Erőss Alfréd

Escrivá de Balaguer, Josemaría

Essert János

Esterházy Miklós gróf

Estes, Steve

Esztergomi Főegyházmegye Katechetikai Bizottsága

Evetovics Kunó

Faber, Frigyes Vilmos

Fábián Árpád

Farkasfalvy Dénes

Fehér Mátyás

Fejér Adorján

Fekete Antal

Félegyházi József

Fésűs Éva

Feysz A. Hugolin

Fila Béla

Fila Lajos

Filó Károly

Fisher-Colbrie Ágost

Fodor Ferenc

Fraknói Vilmos

Franko, Iván

Frossard, André

Früchtl Ede

Gabányi János

Gabriele di Santa Maria Maddalena

Gál Ferenc

Gálffy László

Galla Ferenc

Gálos László

Garagnon, François

Gerecs László

Gergely pápa, Nagy Szent

Gergye Győző

Gerlei József

Gertrud, Nagy Szent

Giesswein Sándor

Gigler Károly

Gillis, James Martin

Gnilka, Joachim

Goffine, Leonhard

Gräf, Richard

Greshake, Gisbert

Griger Miklós

Grisar, Hartmann

Grősz József

Grynaeus György

Guardini, Romano

Gyenis András

György Attila

Györgypál Albert

Gyürü Géza

Hahnekamp György

Halász Pál

Hamman, Adalbert-Gautier

Hamvas Endre

Hanauer Á. István

Harsányi Lajos

Heimerl,Hans

Heller András

Hóka Imre

Holvay Endre

Holzner, Josef

Horváth Jenő

Horváth Richárd

Horváth Sándor

Hrabovszky Júlia

Huber Lipót

Hummer Nándor

Hünermann, Wilhelm

Huszár Elemér

Huszár Károly

Ignác, Loyolai Szent

Ijjas Antal

Jajczay János

János, Aranyszájú Szent

Jánosi József

János Pál pápa, II.

Jehlicska Ferenc

Jelenits István

Kájoni János

Kalmár Gusztáv

Karácsonyi János

Katalin, Sziénai Szent

Katolikus Középiskolai Főhatóság

Kecskés Pál

Kelemen Vendel

Kendi Finály István, ifj

Kerny Géza

Kiel, Elfride

Kilián Zoltán

Kincs István

Kindelmann Győző

Kirschbaum, Engelbert

Kiss Albin

Kiss Andor

Kiss Menyhért

Klemm Kálmán

Koepgen, Georg

Koroncz László

Kőrösi Albin

Koszterszitz József

Kovács Lajos

Kovács Sándor

Krane, Anna Freün von

Kubinyi György

Kudora János

Kühár Flóris

Kunszery Gyula

Kurth, Godefroid

Laczika Ferenc

Ladame, Jean

Lagerlöf, Selma

La Miraudie, C. de

Lang, Hugo

Lapierre, Dominique

La Rosée Erzsébet

La Taille, Maurice de

Leclerc, Eloi

Lékai László

Lendvai István

Leó pápa, XIII.

Lepold Antal

Lewis, Clive Staples

Lippay Lajos

Lippert, Peter

Liptay György

Lisznyai Gábor

Lovas Elemér

Lukcsics József

Lutter János

Magdics Gáspár

Magdics Ignác

Magyar Ferenc

Magyar Püspöki Kar

Magyar Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága

Mairet, Jeanne

Marczell Mihály

Maritain, Jacques

Maritain, Raissa

Márki Sándor

Marmion, Joseph Columba

Marosi Arnold

Martin Aurél

Martini, Carlo Maria

Marton Boldizsár (Marcell atya)

Masztich József

Melichár Kálmán

Merton, Thomas

Mészáros István

Mészáros Károly

Meszlényi Antal

Mihályfi Ákos

Mihelics Vid

Miklós István

Mindszenty József

Miskolczy István

Molnár Tamás

Montal, Marie

Móra Mihály

Motz Atanáz

Müller Lajos

Musser, Joe

Nádasy Alfonz

Nagy Gyula

Nagy József

Nagysolymosi József

Névtelen XVI. századi karthauzi szerzetes

Newman, John Henry

Nigg, Walter

Noszlopi László

Notter Antal

Nyíri Tamás

Nyisztor Zoltán

Oberhammer Kelemen

Orsenigo, Cesare

Öveges Kálmán

Palau, Gabriel

Pál pápa, VI.

P. Antal

Pásztor Győző

Pázmány Péter

Pénzes Balduin

Perlaky Lajos

Persico Ilona

Pétery József

Petrás Incze János

Petró József

Pilinyi Gyula

Pitroff Pál

Pius pápa, XI.

Platz Bonifác

Pohárnok Jenő

Pokorny Emánuel

Polzovics Iván

Porter, Eleanor H.

Poupard, Paul

Prohászka Ottokár

Puskely Mária

Quadrupani, Carlo Giuseppe

Quoist, Michel

Radó Polikárp

Rahner, Karl

Rajeczky Benjamin

Ratzinger, Joseph

Raymond A. Moody

Regőczi István

Reiner János

Reviczky Aladár

Rilke, Rainer Maria

Robinson, Henry Morton

Rojkovich István

Rónay György

Rózsa Huba

Rubenescu Auguszta

Rusznyák Gyula

Salacz Gábor

Savonarola

Schanda Balázs

Schermann Egyed

Schreiber László

Schütz Antal

Sebes Gyula

Seewald, Peter

Sienkiewicz, Henryk

Sigmond Elek

Sík Sándor

Simon Árkád

Simonyi Béla

Sinkó Ferenc

Sipos István

Sólyom Sándor

Somogyi Antal

Somogyi József

Soós István

Spillmann, Joseph

Spirago, František

Stadler Frieda

Stolz, Alban

Strecke Ernő

Stuhlmann Patrik

Szabó Ferenc

Szabó M. Erna

Szabó Zoltán

Szalai János

Szalay Jeromos

Szántay-Szémán István

Szarka Géza

Székely Nándor

Szémán István

Szennay András

Szent István Társulat

Szentiványi Béla

Szigeti Kerény

Sziklay János

Szinek Sándor

Szociális Missziótársulat

Szohurek Antal

Szunyogh Xavér Ferenc

Tajdina József

Takács Ince

Takács Menyhért

Taksonyi József

Tarczai György

Tárkányi Béla

Tarnóczi János

Teilhard de Chardin, Pierre

Temesi József

Teréz, Liziői Kis Szent

Tertullián

Tihanyi Tibor

Tinseau, Léon de

Toldy Ferenc

Tomka Ferenc

Tordai Ányos

Török Jenő

Török József

Török Mihály Miklós, K(adicsfalvi)

Tóth Ágoston

Tóth László

Töttösy Miklós

Tower Vilmos

Trapp, Maria Augusta von

Trikál József

Turay Alfréd

Ürge Antal

Vágássy Gyula

Vajda József

Van Roeselare, Venánc

Verbényi István

Veszprémi Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága

Volly István

Vonier, Ansgarius

Vorgrimler, Herbert

Waal, Antal de

Waigand József

Wallace, Lewis

Walter János

Walter, William Joseph

Werfel, Franz

Werner Alajos

Weszelszky Gyula

Weszely Ödön

Wider, Albert

Wiedermann Károly

Wiseman, Nicholas

Wodetzky József

Wolkenberg Alajos

X… grófnő

Záborszky István

Zakar András

Zaymus Gyula

Zoltán Veremund

Zoltvány Irén

Zsámár Jenő

Zsédely Gyula

Zubriczky Aladár